بازگشت به صفحه اصلی

ثبت نام اولین دوره مسابقات شطرنج آزاد جام توس ۱۴۰۱

از ۱۸ الی ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ در ۳ بخش برق آسا ،سریع و استاندارد در هیات شطرنج خراسان رضوی
تاریخ تولد(Required)
مایل به شرکت در کدام جداول می باشید؟(Required)